regulamin FYF konkursu na najlepszą witrynę

 • Niniejsze informacje szczegółowe dotyczące konkursu wchodzą w skład warunków i postanowień.
 • Konkurs na najlepszą witrynę sklepową kampanii Find Your Fit odbędzie się w dniach od 20.08.2018 do 30.09.2018 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 12.10.2018 roku.
 • Album ukaże się na stronie Panache Lingerie 1.09.2018 roku. Na zdjęcia witryn czekamy do 15.09.2018 roku.
 • Wygrywa witryna zaprezentowana w specjalnym albumie umieszczonym na FB Panache Lingerie, która a) zgromadzi pod zdjęciem najwięcej polubień (dziesięciu najpopularniejszym zostanie przyporządkowana liczba punktów od 10 do 1) b) zostanie najwyżej oceniona przez jury (punktacja również od 10 do 1 punkta). Suma tych dwóch punktacji wyłoni 3 zwycięskie witryny.
 • W konkursie uczestniczyć mogą sklepy współpracujące z So Chic spółka z o.o., które biorą udział w kampanii Find Your Fit.
 • Konkurs polega na udekorowaniu witryn materiałami POS otrzymanymi w ramach promocji Find Your Fit w połączeniu z bazowymi produktami Panache.
 • Trzy najlepsze witryny zostaną nagrodzone budżetem możliwym do realizacji zamówień modeli bazowych: I miejsce 3000zł  / II miejsce  2000zł/ III miejsce 1000zł
 • Polubienia pod zdjęciami liczyć będzie jury w składzie: Izabela Sakutova, Kamila Recław, Emma Nourry. Ten sam skład jury przyzna swoje punkty.
 • Nagrody są zgodne z powyższym opisem, nie mogą być przenoszone na inną osobę/firmę ani nie podlegają wymianie na środki pieniężne ani inne.
 • Nagrody uzależnione są od dostępności oraz warunków i postanowień dostawców.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków i postanowień w dowolnym czasie oraz do odrzucenia zgłoszeń firm niezgłaszających udziału w duchu rywalizacji.
 • W przypadku niedostępności nagrody organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub większej wartości.
 • Zwycięzca (zwycięzcy) zgadza(ją) się na wykorzystanie nazwy sklepu, zdjęcia i miejsca działalności oraz na współpracę w razie wszelkich rozsądnych próśb ze strony firmy So Chic spółka z o.o. związanych z działaniami reklamowymi po wygraniu nagrody.
 • W celu skontaktowania się ze zwycięzcą (zwycięzcami) podjęte zostaną rozsądne starania. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą (zwycięzcami) lub zastosowania się do niniejszych warunków i postanowień, organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagrody kolejnemu uprawnionemu uczestnikowi; organizator zastrzega sobie prawo wręczenia nagrody zdobywcom kolejnych miejsc wybranym przez tych samych jurorów.
 • Zwycięzca (zwycięzcy) otrzyma(ją) e-mailowe potwierdzenie zdobycia nagrody.
 • Brak odpowiedzi i/lub niepodanie adresu dostawy lub niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych może skutkować utratą nagrody.
 • W stosownych przypadkach decyzja jurorów będzie ostateczna i oparta na ustalonych kryteriach promocji; w kwestii decyzji nie będzie prowadzona jakakolwiek korespondencja.
 • Konkursy mogą być modyfikowane lub anulowane w dowolnym czasie.
 • Organizatorem konkursu i sponsorem nagrody jest firma Panache. Przekazującym nagrodę jest firma So Chic spółka z o.o.
 • W przypadku rozbieżności między treścią niniejszych standardowych warunków i postanowień a informacjami szczegółowymi zawartymi w materiale promocyjnym (lub w dowolnych warunkach i postanowieniach dostarczonych/przywoływanych przy przystępowaniu do konkursu) obowiązywać będą informacje szczegółowe zawarte w materiale promocyjnym (i wszelkich innych warunkach i postanowieniach dostarczonych/przywołanych przy przystępowaniu do konkursu).
 • Lista zwycięzców będzie dostępna na żądanie pod adresem e-mail k.reclaw@sochic.pl