regulamin FYF konkursu na najlepszy komentarz

 • Niniejsze informacje szczegółowe dotyczące konkursu wchodzą w skład warunków i postanowień.
 • Konkurs na najlepszy komentarz pod witryną sklepową kampanii Find Your Fit odbędzie się w dniach od 20.08.2018 do 30.09.2018 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 12.10.2018 roku.
 • Wygrywa 5 osób, które zagłosują na wybraną witrynę sklepu uczestniczącego w kampanii Find Your Fit i zamieszczą najciekawszy komentarz uzasadniający jej wybór pod jej zdjęciem umieszczonym w albumie konkursowym na stronie FB Panache Lingerie.
 • W konkursie mogą uczestniczyć osoby mieszkające w Polsce z wyjątkiem pracowników (i ich rodzin) firmy Panache Lingerie Limited oraz So Chic Spółka z o.o., drukarzy i przedstawicieli tych firm, dostawców nagród oraz jakichkolwiek przedsiębiorstw związanych z konkursami.
 • Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Może być wymagany dowód tożsamości oraz potwierdzający wiek.
 • Wykorzystanie fałszywego imienia i nazwiska lub adresu będzie skutkować dyskwalifikacją.
 • Nagrodą w konkursie jest 5 biustonoszy Panache Lingerie wybranych z kolekcji bazowej marki, po jednym na laureata. Wyboru zwycięzców dokona jury w składzie: Izabela Sakutova, Joanna Błakita, Kamila Recław.
 • Nagrody są zgodne z powyższym opisem, nie mogą być przenoszone na inną osobę ani nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub inne.
 • Nagrody uzależnione są od dostępności oraz warunków i postanowień dostawców.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków i postanowień w dowolnym czasie oraz do odrzucenia zgłoszeń osób niedziałających w duchu rywalizacji.
 • W przypadku niedostępności nagrody organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub większej wartości.
 • Zwycięzca (zwycięzcy) zgadza(ją) się na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, zdjęcia i miejsca zamieszkania oraz na współpracę w razie wszelkich rozsądnych próśb ze strony firmy So Chic spółka z o.o. związanych z działaniami reklamowymi po wygraniu nagrody.
 • W celu skontaktowania się ze zwycięzcą (zwycięzcami) podjęte zostaną rozsądne starania. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą (zwycięzcami) lub zastosowania się do niniejszych warunków i postanowień, organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagrody kolejnemu uprawnionemu uczestnikowi; organizator zastrzega sobie prawo wręczenia nagrody zdobywcom kolejnych miejsc wybranym przez tych samych jurorów.
 • Zwycięzca (zwycięzcy) otrzyma(ją) mailowe potwierdzenie zdobycia nagrody.
 • Brak odpowiedzi i/lub niepodanie adresu dostawy lub niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych może skutkować utratą nagrody.
 • W stosownych przypadkach decyzja jurorów będzie ostateczna i oparta na ustalonych kryteriach promocji; w kwestii decyzji nie będzie prowadzona jakakolwiek korespondencja.
 • Konkursy mogą być modyfikowane lub anulowane w dowolnym czasie.
 • Dostawca nagrody jest wyszczególniony w materiale promocyjnym.
 • Organizatorem jest firma So Chic spółka z o.o.
 • W przypadku rozbieżności między treścią niniejszych standardowych warunków i postanowień a informacjami szczegółowymi zawartymi w materiale promocyjnym (lub w dowolnych warunkach i postanowieniach dostarczonych/przywoływanych przy przystępowaniu do konkursu) obowiązywać będą informacje szczegółowe zawarte w materiale promocyjnym (i wszelkich innych warunkach i postanowieniach dostarczonych/przywołanych przy przystępowaniu do konkursu).
 • Lista zwycięzców będzie dostępna na żądanie pod adresem e-mail k.reclaw@sochic.pl